choose the most suitable tube weaning program fro your child

7 reasons to free your child

8 reasons parents continue to tube feed their children

Subscribe today

to get our latest articles and e-books right to your inbox:

Období, kdy je dítě horší jedlík, se nevyhnou žádnému rodiči. Děti vyžadují po několik dní samotné nudle, nebo konzumují pouze studený masový nářez bez chleba a cokoliv zeleného se setkává s důrazným nesouhlasem. Tato období představují normální periodické chování v průběhu vývoje dítěte a ve většině případů odezní tak náhle, jako se objevila.

Ale co děti, jejichž repertoár potravin je omezen na méně než 5 možností, a které po dobu týdnů nebo dokonce měsíců neakceptují ani tu nejmenší změnu?

Tyto děti často vykazují nepřiměřený odpor vůči čemukoliv neznámému. Některé se mohou dávit i při pouhém pohledu na jídlo rodičů nebo svých sourozenců u společného stolu. Mnoho dětí se odmítá dokonce jen dotknout jídla určité konzistence. Takové chování je často označováno jako „vysoce selektivní jedení“ nebo „vybíravost v jídle“. Jedná se o poruchu výživy a příjmu potravy, která se rozvíjí více u chlapců než u dívek, a může být pozorována jak u dětí zdravých, standardně se vyvíjejících, tak u dětí předčasně narozených nebo dětí s poruchami autistického spektra.

Situace se stává obzvláště náročnou ve chvíli, kdy je strava dítěte vážně omezena (například pouze na určitý typ čokoládového pudingu, pouze určitou značku bramborových chipsů, pouze na tekutiny, jídlo jedné barvy atd.) až do té míry, že ovlivňuje zdraví, růst nebo sociální interakce dětí. Za těchto okolností může vést k nedostatečné výživě, podvýživě a problémům s nadváhou nebo příliš nízkou váhou.

Navštěvování školy, kde není k dispozici jídlo, které jsou děti ochotny přijímat, může pro tyto děti představovat extrémní obtíže. I další aktivity, jako je prázdninový pobyt a účast na letních táborech se stávají téměř nemožnými. Vysoce selektivní stravování zatěžuje celou rodinu. I když pečovatelé zvládají nakupovat a vařit speciálně pro dítě, společné stolování dítěte s rodinou u jednoho stolu může být zcela nereálné. Ostatní děti v rodině těžko chápou, proč se jejich sourozenci dostává takového zvláštního zacházení.

Ovlivněny mohou být všechny aspekty vývoje dítěte, a to zejména u dětí, které tolerují pouze pyré nebo tekutou stravu. V těchto případech dochází často k opožděnému vývoji motoriky ústní dutiny z důvodu nedostatečného používání ústních svalů a nácviku žvýkání. To může později vést k opožděnému vývoji řeči.

Rodiče a děti mohou pociťovat silný tlak ze svého okolí, protože ostatní lidé se často domnívají, že „není možné, aby vaše dítě jedlo jinak“. Nedostatek pochopení a rady jako „dříve či později jíst bude“, nebo „žádné dítě neumře hlady nad plným talířem“, mohou vést k další sociální izolaci rodiny a pocitu viny u rodičů.

Je důležité si uvědomit, že vysoce selektivní stravování je poruchou příjmu potravy, kterou je třeba brát vážně. Pro úspěšnou nápravu v těchto případech je nutné, aby celá rodina získala podporu a specializovanou péči od zkušeného interdisciplinárního týmu.

V organizaci NoTube nabízíme dvoutýdenní program Eating School (Škola jedení) v našem zařízení i online program Learn To Eat (Nauč se jíst). Programy jsou nastaveny tak, aby poskytly velmi vybíravým jedlíkům a jejich rodinám podporu pro dosažení stravovacích návyků odpovídajících vývoji dítěte postupně a v jejich vlastním tempu.